Propozície

Do celkového poradia v Župnom pohári sa budú počítať päť najlepších výsledkov zo siedmych pretekov.
Bodovanie prebieha samostatne v každých pretekoch a zaratúva sa do celkových výsledkov podľa kategórií.
Najrýchlejší pretekár (celkovo) na podujatí získava nasledovné body:
Maratón: dlhá trať 1300, stredná trať 1000, krátka trať 700 

Časovka: 1000
Ostatní pretekári a pretekárky získavajú body v závislosti od dosiahnutého času podľa vzorca: 

Bn = 1000 x (3 – Tn/T1) / 2; 

kde: Bn ...body n-tého, Tn ...čas n-tého, T1 ...čas víťaza. 

Vzorec je nastavený tak, aby do celkového hodnotenia získal body každý pretekár, ktorý príde do cieľa najneskôr v trojnásobnom čase ako víťaz. 

Kategórie hodnotené v Župnom pohári 2024:
Muži 19-39 r.
Seniori 40-49 r.
Veteráni 50-59 r.
Veteráni 60-69 r.
Veteráni 70 a viac r.
Ženy 19-39 r.
Ženy 40-49 r.
Ženy 50 a viac r.
Juniori 17-18 r.
Juniorky 17-18 r.
Kadeti 15-16 r.
Kadetky 15-16 r.

 

Čo ponúkame

Pozrite sa, čo ponúka Župný Pohár

Zábavu

Príďte si zasúperiť s kolegami a zabaviť sa v prostredí cyklistických nadšencov. Župný Pohár ponúka široké spektrum pretekov rôznych druhov.

Zážitky

Zažite atmosféru, pretekov na ktorých sa zúčastní vyše 1000 štartujúcich pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie, ale v prípade nehody, alebo pádu majú každé preteky zabezpečené zdravotné zázemie a to aj v priamo v teréne.

Cenová dostupnosť

Ceny jednotlivých pretekov sú volené tak, aby pokryli zázemie pretekov a spravili dokonalý zážitok či už zo súťaže ako celku, alebo jednotlivých pretekov. Peniaze idú na vybavenie povolení, zabezpečenie občerstvovacích staníc, technickej podpory atď.

Všehochuť

Okrem viacerých druhov podujatí (maratón, cross country, časovka) ponúkame aj posedenie pri pivku, alebo klobáse po každom podujatí.

Náhodné fotografie

Pozrite si niektoré z fotoalbumov

PARTNERI

Všetkým partnerom ďakujeme a veľmi si ich podporu vážime.