Propozície Kaktus Bike Karloveský kros 2015

Propozície Kaktus Bike Karloveský kros 2015

Župný pohár 2023 | Mesiac: 04 | 28.04.2015

Kaktus Bike Karloveský kros

 

Cross-country preteky v horskej cyklistike – 2 kolo Župného pohára 2015

 

 

Usporiadateľ:                       Kaktus – Bike team Bratislava.

Dátum pretekov:                  24. máj  2015.

Miesto konania:                    Park SNP - Líščie údolie (841 04 Karlova Ves; Bratislava)

                                               GPS súradnice: 48°09´45.0´´N; 17°03´15,9´´E.

Parkovisko pretekov:           Pod športovým komplexom IUVENTA cca 300m od miesta štartu                                               (Karloveská 2951/62; 841 04 Karlova Ves; Bratislava).

Kancelária pretekov

(registrácia pretekárov):      V mieste štartu/cieľa (Park SNP - Líščie údolie) – rozhodcovský stan                                           Kaktus Bike.

Riaditeľ pretekov:                Martin Belás.

Hlavný rozhodca:                 Pavol Miazdra.

Traťový komisár:                 Michal Straka.

 

 

Registrácia/prezentácia pretekárov a časový rozpis pretekov:

Online registrácia je možná na www.biketeam.sk od 27. 04. 2015 do 21. 05. 2015 do 20:00 hod. Registráciou cez internet urýchlite svoju prezentáciu v kancelárii pretekov a uľahčíte prácu organizátorom pretekov (platba je až pri prezentácii v kancelárií pretekov).

 

23. máj 2015

 

16:00 – 21:00 registrácia/prezentácia pretekárov všetkých kategórií (v mieste kancelárie pretekov; Park SNP - Líščie údolie; rozhodcovský stan Kaktus Bike).

 

24. máj 2015 (registrácia/prezentácia pretekárov):

 

8:00 – 9:30    registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií:   juniori, juniorky,                 muži 40-49 r., muži 50-59 r., muži 60 a nad 60 rokov, ženy 19-39 r., ženy 40-  49 r. a ženy 50 a nad 50 rokov, 

 8:00 – 11:00  registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií: mini chlapci a mini             dievčatá,

8:00 – 13:30       registrácia/prezentácia pretekárov nasledovných kategórií: Kadeti, Kedetky     a Muži                                19-39 rokov.

 

24. máj 2015 (časy štartov):

 

10:00             štart pretekov pre kategórie: juniorov, junioriek, mužov 40-49 r., mužov   50-59 r., mužov 60 a nad 60 rokov, žien 19-39 r., žien 40-49 r. a žien 50 a                    nad 50 rokov, 

11:30              štart pretekov pre kategórie: mini chlapci a mini dievčatá,

14:00              štart pretekov pre kategórie: Kadetov, kadetiek a Mužov 19-39 rokov.

 

Dekorovanie víťazov:

 

12:30           odovzdávanie cien víťazom v nasledovných kategóriách: mini chlapci a mini                         dievčatá, juniorov, junioriek, mužov 40-49 r., mužov 50-59 r., mužov            60 a nad 60 rokov, žien 19-39 r., žien 40-49 r. a žien 50 a nad 50 rokov,

16:00          odovzdávanie cien víťazom v nasledovných kategóriách: Kadeti, kadetky                      a Muži 19-39 rokov.

 

Štartovné:

 

A/ Mini chlapci a Mini dievčatá 2,-€.

 

B/ kadeti, kadetky, juniori, juniorky, mužiženy 19–39 r., muži a ženy 40–49 r., ženy 50 a nad 50 rokov, muži 50-59 r. a muži 60 a nad 60 rokov 7,-€.

 Prihlásenie: http://biketeam.sk/prihlaska-karlovesky-kros

V cene štartovného je: štartovné číslo, občerstvenie (jedlo - bageta, pitie) a zaradenie do záverečnej tomboly a zisk pamätného dresu (v prípade, že sa pretekár zúčastnil minimálne 5 pretekov Župného pohára 2015). Štartovné sa platí na mieste registrácie.

 

Dĺžky pretekov a vekové kategórie (roky narodení):

 

Mini chlapci (2005 a mladší)                       4x malý okruh,

Mini dievčatá (2005 a mladšie)                   2x malý okruh,

Kadeti (1999 a 2000)                               2x veľký okruh,

Kadetky (1999 a 2000)                           1x veľký okruh,

Juniori (1997 a 1998)                              3x veľký okruh,

Juniorky (1997 a 1998)                          2x veľký okruh,

Muži 19-39 r. (1976 až 1996)                      4x veľký okruh,

Muži 40-49 r. (1966 až 1975)                     3x veľký okruh,

Muži 50-59 r. (1956 až 1965)                      2x veľký okruh,

Muži 60 a nad 60 r. (1955 a starší)             2x veľký okruh,

ženy 19-39 r. (1976 až 1996)                     3x veľký okruh,

ženy 40-49 r. (1966 až 1975)                     2x veľký okruh,

ženy 50 a nad 50 r. (1965 a staršie)           1x veľký okruh.

 

Dĺžky okruhov:

 

Malý okruh     450 m s 25 m prevýšením,

veľký okruh    5700 m s 260 m prevýšením (mapy okruhov nájdete na: www.biketeam.sk ).

 

Dĺžka pretekov je orientačná, konečný počet okruhov určí rozhodcovský zbor v deň pretekov.

Bodovanie:

Bodovanie KAKTUS BIKE Karloveského krosu do Župného pohára 2015 bude nasledovné:
víťaz 4 x veľký okruh dostane 1000 bodov (víťaz = najlepší čas na trati)
víťaz 3 x veľký okruh dostane 900 bodov
víťaz 2 x veľký okruh dostane 800 bodov
víťaz 1 x veľký okruh dostane 700 bodov
ostatným sa budú počítať body podľa rovnakého vzorca ako v ostatných pretekoch seriálu od víťazného času na trati

Ceny:

Prví traja pretekári/pretekárky v každej kategórií získajú vecné ceny.

 

Športovo – technické ustanovenia:

                                                                                             

            Preteká sa podľa platných pravidiel Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) a medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) pre rok 2015. V dĺžke celých okruhov je povolené podávať občerstvenie a poskytnúť technickú pomoc.

            Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť. Za pretekárov mladších ako 18 rokov podpíše počas registrácie zákonný zástupca informovaný súhlas. Každý pretekár musí byť poistený. Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa, pokyny polície a rozhodcov. Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom pretekov vzniknuté ani nimi spôsobené, neručí za škody spôsobené treťou osobou na majetku, zdraví, ako aj škody spôsobené pretekárom a doprovodom tretím osobám a subjektom.

            Cyklistický prilba umiestnená na hlave a zapnutá je povinná počas celých pretekov!

            Trasa pretekov vedie verejnými mestskými lesmi, preto buďte aj počas pretekov ohľaduplní k prírode a jej návštevníkom!

 

Informácie: belas@fsport.uniba.sk.sk, straka.michal@hotmail.sk,  www.biketeam.sk

 

V Bratislave 21.04.2015

Čo ponúkame

Pozrite sa, čo ponúka Župný Pohár

Zábavu

Príďte si zasúperiť s kolegami a zabaviť sa v prostredí cyklistických nadšencov. Župný Pohár ponúka široké spektrum pretekov rôznych druhov.

Zážitky

Zažite atmosféru, pretekov na ktorých sa zúčastní vyše 1000 štartujúcich pretekárov.

Zdravotné zabezpečenie

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečie, ale v prípade nehody, alebo pádu majú každé preteky zabezpečené zdravotné zázemie a to aj v priamo v teréne.

Cenová dostupnosť

Ceny jednotlivých pretekov sú volené tak, aby pokryli zázemie pretekov a spravili dokonalý zážitok či už zo súťaže ako celku, alebo jednotlivých pretekov. Peniaze idú na vybavenie povolení, zabezpečenie občerstvovacích staníc, technickej podpory atď.

Všehochuť

Okrem viacerých druhov podujatí (maratón, cross country, časovka) ponúkame aj posedenie pri pivku, alebo klobáse po každom podujatí.

Náhodné fotografie

Pozrite si niektoré z fotoalbumov

PARTNERI

Všetkým partnerom ďakujeme a veľmi si ich podporu vážime.